מערכת תמיכה מקוונת  +UP Box

תקלות

עזרה

הדרכה

 
UP BOX+ Manual V41
UP BOX+ Manual V424
UP BOX+ Manual V423
UP BOX+ Manual V422
UP BOX+ Manual V421
UP BOX+ Manual V420
UP BOX+ Manual V419
UP BOX+ Manual V418
UP BOX+ Manual V417
UP BOX+ Manual V416
UP BOX+ Manual V415
UP BOX+ Manual V414
UP BOX+ Manual V413
UP BOX+ Manual V412
UP BOX+ Manual V411
UP BOX+ Manual V410
UP BOX+ Manual V49
UP BOX+ Manual V48
UP BOX+ Manual V47
UP BOX+ Manual V46
UP BOX+ Manual V45
UP BOX+ Manual V44
UP BOX+ Manual V43
UP BOX+ Manual V42

UP BOX / הדרכה

מדריך למשתמש


המדריך הרשמי של יצרן המדפסת מתורגם לעברית
מדריך מהיר לשימוש בתוכנת UP Studio

מדריך התקנה לתוכנת UP Studio

מדריך לכיול גובה המגש במדפסת

מדריך לפתיחת סתימות במדפסת

מדריך להדפסה במדפסת UP BOX


 

אני זקוק לעזרה עם :

התוכנה

האקסטרודר

המדפסת

 

UP BOX / עזרה / מדפסת

כיצד מתקינים את התוכנה?


תוכנת UP Studio זמינה להורדה בלינק הבא https://www.tiertime.com/downloads/ הדרכה להתקנה מופיעה בסרטון
כיצד מיבאים מודל?


על מנת לייבא מודל אל התוכנה יש להקיש על מקש "Add"
כיצד מסובבים מודל?

כיצד מבצעים רישום בתוכנה?


בעת השימוש הראשוני במדפסת חדשה יש לבצע "Activate" שכן המדפסת מוגבלת למספר הדפסות מסוים ללא הפעלה. הדרכה לביצוע הפעלה מופיעה בסרטון
כיצד שולחים דגם להדפסה?


שליחת דגם להדפסה נעשית על פי ההוראות הבאות מומלץ לעבוד בהגדרות ברירת המחדל בלבד. חובה להמתין ולוודא את תקינות השכבה הראשונה.

 

UP BOX / עזרה / אקסטרודר

כיצד מטעינים חומר גלם?


הטענת חומר הגלם נעשית ידנית במחזיק הסלילים. הדרכה מופיעה בסרטון
מה ההבדל בין החומרים?


מדפסות UP תומכות בעיקר בשני סוגי חומרים, ההבדלים ביניהם רבים מאוד אך חשוב לדעת את ההבדלים מבחינת תפעול המדפסת. PLA מתפקד בטמפרטורה נמוכה סביב 200 מע' ובטמפרטורה זו הוא נמס לחלוטין כך שהוא איננו גורם לסתימות בתדירות רבה. כמו כן הוא פחות נוטה להתכווץ ועל כן בדרך כלל הוא איננו מתרומם מן המגש בעת ההדפסה. ABS מתפקד בטמפרטורה גבוהה סביב 270 מע' וגם בטמפרטורה זו הוא איננו נמס לחלוטין כך שתדירות הסתימות תגבר משמעותית. כמו כן הוא נוטה להתכווץ בעת ההתקררות ועל כן הוא נוטה להתרומם מן המגש בעת ההדפסה. חשוב לזכור להגדיר בתוכנה את סוג החומר וכן לכוון את דלתית האקסטרודר בהתאם לחומר.
כיצד מחליפים חומר גלם?


החלפת חומר גלם במדפסת נעשית בשני שלבים. ראשית יש להסיר את החומר הישן בעזרת הפקודה "Withdraw" ולאחר שהחומר הישן יצא מן האקסטרודר יש להטעין את החומר החדש בעזרת הפקודה "Extrude" חשוב לזכור כי החלפה בין סוגי חומרים שונים מחייבת הגדרת החומר החדש בתוכנה על מנת לשנות את הטמפרטורה. לא מומלץ לעשות שימוש בחומר לא מקורי אך במידה והחומר איננו מקורי חובה לחקור את הטמפטורה המדוייקת ולהגדיר אותה בתוכנה, אחרת המדפסת לא תפעל כראוי.
כיצד מזהים ומשחררים סתימה?

כיצד לשמור על איכות חומרי הגלם?


כל חומרי הגלם בכלל, ובפרט PLA, רגישים לטמפרטורה ולחות, לא מומלץ להשאיר סלילים רבים פתוחים למשך זמן. כמו כן סליל פתוח שאיננו בשימוש במשך זמן רב יש להסירו מן המדפסת ולארוז אותו היטיב בשקית אטומה עם שקיק ג'ל סופח לחות המצורף לכל סליל המסופק מן היצרן. את קצה החומר יש לתפוס לנקבים הקיימים בסליל על מנת למנוע היווצרות קשרים בסליל. בעת החזרת החומר למדפסת יש לקצוץ בקוצץ את הקצוות על מנת לאפשר זרימה חלקה בתוך הצינור.
כיצד יש להציב את דלתית האקסטרודר?


 

UP BOX / עזרה / תוכנה

כיצד מתקינים את התוכנה?


תוכנת UP Studio זמינה להורדה בלינק הבא https://www.tiertime.com/downloads/ הדרכה להתקנה מופיעה בסרטון
כיצד מיבאים מודל?


על מנת לייבא מודל אל התוכנה יש להקיש על מקש "Add"
כיצד מסובבים מודל?

כיצד מבצעים רישום בתוכנה?


בעת השימוש הראשוני במדפסת חדשה יש לבצע "Activate" שכן המדפסת מוגבלת למספר הדפסות מסוים ללא הפעלה. הדרכה לביצוע הפעלה מופיעה בסרטון
כיצד שולחים דגם להדפסה?


שליחת דגם להדפסה נעשית על פי ההוראות הבאות מומלץ לעבוד בהגדרות ברירת המחדל בלבד. חובה להמתין ולוודא את תקינות השכבה הראשונה.

UP BOX / פתרון תקלות

התוכנה איננה מצליחה לסיים את תהליך ההתקנה

הפריט מתרומם מן המגש במהלך ההדפסה


ABS נוטה להתכווץ מעט בעת התקררותו ועל כן יתכן מצב בו פריטים מתרוממים בקצוות. במידה וההדפס מתרומם מן המגש במהלך ההדפסה יש לוודא את הדברים הבאים: 1. הגדרות חומר הגלם בתוכנה מוגדרות כראוי ואין טעות בין ABS / PLA 2. דלתית האקסטרודר מכוונת כראוי בהתאם לסוג החומר כפי המופיע במדריך למשתמש 3. מגש ההדפסה מוגדר לגובה הנכון על פי הוראות לכיול גובה המגש על מנת לשפר את ההצמדה למגש ניתן לבצע מספר דברים נוספים: 1. להשתמש במגש ההדפסה המחורר ולהדפיס עם רפסודה 2. להשאיר את המכסה העליון סגור בכל משך ההדפסה 3. להפעיל את פונקציית "Preheat" למשך רבע שעה לפני ההדפסה 4. להעלות מעט את גובה המגש (תוך זהירות שלא ליצור מצב בו השכבה הראשונה איננה מודפסת כראוי)
נדלקת הודעת שגיאה


במידה ונדלקה תאורה אדומה בתצוגת הLED בחזית המגש יש לעקוב אחר המדבקה שבמכסה המדפסת. ניתן לאתחל את המדפסת על מנת לכבות את הודעת השגיאה אך מומלץ לבצע רישום מדויק של סוג התקלה וכן של מועד התקלה על מנת לאבחן בצורה מדוייקת את התקלה. (לדוגמא נורה מסויימת שתדלק אך ורק בהדפסות מסויימות תצביע על תקלה שונה מאותה נורה שתדלק ברציפות)
השכבה הראשונה נראית דרוסה מדי


סטייה כלפי מעלה בגובה המגש תגרום למגש ההדפסה לעלות מדי גבוה והשכבה הראשונה תצא "דרוסה" (במגש המחורר התקלה תהיה קלה לזיהוי שכן בחורים יוזן חומר אך בין החורים לא יהיה קו רציף של חומר גלם), במקרה כזה חובה לתקן את הגובה, אחרת ראש ההדפסה יתקשה להזרים חומר ותיווצר בו סתימה. יש לבצע את ההוראות הבאות: 1. במקרה של סטיה קטנה בגובה המגש יש להיכנס לתפריט "Calibrate" ולהוריד את גובה המגש 0.2 מ''מ לאחר מכן יש לאשר את הפעולה ולהפעיל הדפסה חדשה. במקרה הצורך יש לחזור על הפעולה בדילוג דומה. 2. במקרה של סטייה גדולה בגובה המגש יש לנקות את קצה הדיזה משאריות חומר ולאחר מכן יש להיכנס לתפריט "Calibrate" ולהפעיל בדיקה אוטומטית "Nozzle Detect".
השכבה הראשונה נראית עבה מדי


סטייה כלפי מטה בגובה המגש תגרום למגש ההדפסה שלא לעלות מספיק והשכבה הראשונה תצא עבה במראה "צינור" , במקרה כזה כדאי לתקן את הגובה, אחרת הפריטים לא ייתפסו כראוי למגש. יש לבצע את ההוראות הבאות: 1. במקרה של סטיה קטנה בגובה המגש יש להיכנס לתפריט "Calibrate" ולהעלות את גובה המגש 0.2 מ''מ לאחר מכן יש לאשר את הפעולה ולהפעיל הדפסה חדשה. במקרה הצורך יש לחזור על הפעולה בדילוג דומה. 2. במקרה של סטייה גדולה בגובה המגש יש לנקות את קצה הדיזה משאריות חומר ולאחר מכן יש להיכנס לתפריט "Calibrate" ולהפעיל בדיקה אוטומטית "Nozzle Detect". חשוב לדעת: מגש גבוה מדי גורם לנזק גדול יותר ממגש נמוך מדי ועל כן יש להיזהר שלא להעלות את המגש יתר על המידה.
המדפסת הדפיסה סבך תלתלים במקום הדגם


במידה ומגש ההדפסה נמוך מדי ופריטים אינם נדבקים כראוי ייתכן ואחד מן הפריטים ייפול במהלך ההדפסה אך המדפסת תמשיך להדפיס מעליו שכבות נוספות תלויות באוויר ועל כן יווצר סבך תלתלים בחלל המדפסת. מומלץ לבדוק כי "Nozzle hieght" מכוון כראוי ואיננו נמוך מדי וכן לנסות להדפיס פריט בודד אחד יציב ורחב במרכז המגש
גוש חומר גלם נדבק לראש ההדפסה


במקרה בו מגש ההדפסה נמוך בצורה קיצונית ייתכן מצב בו ההדפס ינתק לחלוטין מן המגש וייתפס לאקסטרודר הלוהט ויימס עליו כך שיווצר גוש פלסטיק נמס. במקרה כזה יש לחמם את האקסטרודר בעזרת פקודת "Withdraw" ולאחר מכן להסיר בזהירות ובעדינות את גוש הפלסטיק. כמובן בסיום הפעולה יש לכוון את המגש כראוי
המחשב איננו מזהה את המדפסת


במידה והמחשב איננו מזהה את המדפסת דרך USB יש להסיר לחלוטין את התוכנה ולהתקין מחדש את התוכנה בגירסא העדכנית המופיעה באתר היצרן https://www.tiertime.com/downloads/ כמו כן כדאי לנסות להשבית את חומת האש של המחשב או להחליף לכבל USB חדש. (וכמובן במחשב אחר או יציאת USB מכיוון שונה) מומלץ להשתמש בכבל מקורי וללא כבל מאריך USB.
חומר הגלם נשבר לאורך הסליל


PLA נוטה להישבר כאשר איננו מאוכסן כראוי, ככלל לא מומלץ להשאיר סלילים פתוחים לאורך זמן אך במידה ואין שימוש בחומר במשך זמן מומלץ להסיר את החומר מן המדפסת ולאכסן אותו בשקית אטומה עם שקיק ג'ל סופח לחות המצורף לחומרי הגלם המסופקים מן היצרן.
השכבה הראשונה נראית דרוסה באזור אחד ועבה באזור אחר


במהלך הטיפול במגש ההדפסה ובעת הוצאת פריט מודפס מן המדפסת יש להימנע מהפעלת לחץ על המגש על מנת שלא לעוות אותו. במקרה בו השכבה הראשונה נראית בצד אחד דרוסה ובצד אחד עבה, הדבר מצביע על כך שמגש ההדפסה התעוות ויש לאזן אותו. בתפריט "Calibrate" יש להפעיל את הפקודה "Auto Level" על מנת שהמדפסת תבצע מדידה ותלמד לתקן את עיוות המגש. בסיום המדידה מומלץ לוודא כי הערכים בתשע השדות אינם גבוהים מ1.5 מ''מ אחרת ייתכן כי המגש דורש יישור פיזי על ידי כיול מקצועי.
הפריט איננו נתלש ממגש ההדפסה


מומלץ להסיר את הפריטים המודפסים אך ורק בעזרת סכין הגירוד דמוי השפכטל המצורף לדפסת. במידה ופריט איננו נתלש ממגש ההדפסה יש להציב את המגש מאונך לרצפה או שוכב על קצה השולחן ליד הקיר (כך הקיר או הרצפה ימנעו את תזוזת המגש בעת ההסרה) ולהחדיר את סכין הגירוד בפינת הפריט המודפס.
הרפסודה איננה נפרדת מן הפריט המודפס


במידה והרפסודה איננה ניתנת לניתוק מן הפריט המודפס ניתן לבצע את התיקונים הבאים. 1: להפעיל את פונקציית "Easty to peel" בתפריט ההדפסה. 2: להנמיך את גובה המגש מעט 3: לפתוח מעט את דלתית הקירור שבאקסטרודר
האקסטרודר איננו מזרים חומר


במידה וראש ההדפסה איננו מזרים חומר במהלך ההדפסה והמדפסת ממשיכה להדפיס "על ריק" יש לבדוק מספר דברים: 1. יש לוודא כי חומר הגלם לא נשבר בתוך הצינור. 2. יש לוודא כי חומר הגלם נוסע כראוי בתוך מחזיק הסלילים ובתוך הצינור וכי אין קשרים בסליל המונעים את הזרימה שלו. 3. יש לוודא כי אין סתימה בראש ההדפסה, פעולה זו מבוצעת על פי הוראות הסרטון

 

הדפסת תלת מימד 

3D3

אחיסמך