מערכת תמיכה מקוונת  +Ultimaker 2

 
ציור 2.png

תקלות

עזרה

הדרכה

 
 
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
 

אני זקוק לעזרה עם :

ציור קורה1.png
ציור אקסטרודר 2.png
ציור 2.png

התוכנה

ראש ההדפסה

המדפסת

 

Ultimaker 2 / עזרה / המדפסת

כיצד מסירים את ההדפס מן המגש ?

כיצד מכיילים את מגש הבניה ?

כיצד מעדכנים את הקושחה ?

כיצד מנקים את מגש הבניה ?

כיצד מנקים את המזין וצינור הבאודן ?


 

Ultimaker 2 / עזרה / ראש ההדפסה

כיצד עובדים עם חומרים ?

כיצד מחליפים חומרים ?

כיצד מחליפים דיזה ?

כיצד לאחסן את החומרים ?

כיצד מנקים את הדיזה ?

כיצד פותחים סתימה?


 

Ultimaker 2 / עזרה / התוכנה

כיצד עובדים עם חומרים ?

כיצד מחליפים חומרים ?

כיצד מחליפים דיזה ?

כיצד לאחסן את החומרים ?

כיצד מנקים את הדיזה ?

כיצד פותחים סתימה?


 

Ultimaker 2 / פתרון תקלות

האקסטרודר איננו מזרים חומר

הופיעה הודעת שגיאה

הדבקות מדי חלשה אל מגש הבניה

ההדפסה נעשית בתת שיחול- שיחול חסר

ההדפסה מתעוותת ומתוכפפת